Mål


Gladsaxe Kommunes mål for den fireårige planperiode:

  • Forebygge at affald opstår
  • Udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt - under hensyntagen til miljø, økonomi og service
  • Forbedre affaldsordningerne, så kvaliteten og effektiviteten stiger

Affaldets vej i prioriteret rækkefølge:

  • Forebygge at affald opstår
  • Genbruge affaldet direkte
  • Genanvende affaldet
  • Gøre affaldet nyttigt, for eksempel til varmeudvikling og elektricitet på forbrændingsanlæggene
  • Deponere affaldet

Du kan læse mere om Gladsaxe Kommunens initiativer under handlinger.