Aktivitetsområder


Gladsaxe Kommunes aktiviteter under Affaldsplanen er samlet i otte aktivitetsområder:

  • Indsamling af affald og udvikling af ordninger
  • Madaffald
  • Genanvendeligt affald
  • Genbrugsstation
  • Institutioner
  • Erhverv
  • Byggeaffald
  • Digitalisering 

De enkelte aktivitetsområder er beskrevet særskilt på de underliggende sider.

Ud over Gladsaxe Kommunes egne aktiviteter gennemføres en række aktiviteter i fællesskab med de øvrige kommuner i Vestforbrændings opland med Vestforbrænding som tovholder. Disse aktiviter er beskrevet under de enkelte aktivitetsområder

Handlingsplanerne for de enkelte år med konkrete aktiviteter under projekterne, vil blive lagt på siden Årlige handlingsplaner. Aktiviteter i 2014 og tidligere er beskrevet på siden Status.