Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Affald Affaldsplan 2015-2024 Aktivitetsområder Institutioner
| |
Planens opbygning
Vision
Strategiske mål
Aktivitetsområder
Indsamling af affald og udvikling af ordninger
Madaffald
Genanvendeligt affald
Genbrugsstation
Institutioner
Erhverv
Byggeaffald
Digitalisering
Årlige handlingsplaner
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Institutioner


Gladsaxe Kommune har mange forskellige institutioner, som primært er organiseret i Børne- og Kulturforvaltningen og i Social- og Sundhedsforvaltningen. Håndteringen af affald i institutionerne har traditionelt været et individuelt forhold. De enkelte institutioner har enten hver for sig eller i samarbejder selv stået for at finde løsninger for deres affaldshåndtering.

I 2014 er der igangsat et projekt, der skal indføre sortering af affald i alle kommunens institutioner. Sorteringen skal minimum være på samme niveau, som vi forventer af kommunens borgere. Der er i 2014 etableret en projektgruppe, som skal sikre, at alle kommunens institutioner i løbet af perioden 2014 til 2017 får etableret hensigtsmæssig sortering og håndtering af deres affald.

Der er i 2014 igangsat pilotprojekter i tre børnehusområder (Stengård, Vadgård og Søgård) samt i tre af Social- og Sundhedsforvaltningens institutioner (Cathrinegården, Tornehøjgård og Nybrogård). Sideløbende med pilotprojekterne igangsættes indledende kortlægning af kommunens øvrige institutioner. På baggrund af kortlægning og erfaringerne i pilotområderne igangsætter vi affaldssortering i de øvrige institutioner. Sideløbende med dette fortsætter vi med at kortlægge de resterende institutioner for at forberede dem til at komme i gang med sortering.

I starten af projektet skal der udarbejdes koncepter eller løsningsforslag for institutionernes håndtering af affald. Koncepter og løsningsforslag udarbejdes i samarbejde og i tæt dialog med repræsentanter fra de enkelte institutioner for at sikre at sorteringen kommer til at fungere i praksis. Kommunikation omkring projektet skal tage udgangspunkt i erfaringer fra forvaltningerne og de enkelte institutioner.

Planlagte aktiviteter

2014 Pilotprojekter, indledende kortlægning og beskrivelse af koncept og løsningsmuligheder.
2015 Evaluering af pilotprojekter og fortsat kortlægning og beslutning om indsamlingsmodeller.
2016 Implementering af affaldsløsninger.
2017 Fortsat implementering.
2018 Projektafslutning og evaluering.