Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Affald Affaldsplan 2015-2024 Baggrund
| |
Planens opbygning
Vision
Strategiske mål
Aktivitetsområder
Årlige handlingsplaner
Baggrund
Kortlægning
Status
Økonomi
Ressourcestrategien
Lovgivning
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Baggrund


Gladsaxe Kommune er ifølge Affaldsbekendtgørelsen forpligtet til at udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald - en Affaldsplan. Planen skal revideres mindst hvert 6. år. Formålet med Affaldsplanen er, at skabe overblik over den forventede udvikling på affaldsområdet og tage stilling til hvilke mål og indsatser, vi i Gladsaxe Kommune skal satse på i den kommende planperiode. Vi bruger Affaldsplanen som et styrings- og planlægningsværktøj i daglige arbejde på affaldsområdet.

Krav til affaldsplanen

En affaldsplan skal ifølge Affaldsbekendgørelsen indeholde:

En kortlægningsdel - som beskriver status for affaldsområdet i kommunen.
En målsætningsdel - som redegør for kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet.
En planlægningsdel - med særligt fokus på de første 6 år af planperioden.

Samarbejde med Vestforbrænding og de øvrige ejerkommuner

Gladsaxe Kommune er medejer af I/S Vestforbrænding. Vestforbrænding er dels et forbrændingsselskab, men ud over forbrænding af affald, står Vestforbrænding også for afsætning af øvrigt affald til genanvendelse eller deponi. Vestforbrænding har der ud over en koordinerende rolle i forhold til samarbejde mellem ejerkommunerne inden for affaldsområdet og bidrager med projektledelse og konsulentbistand i den sammenhæng.

Gladsaxe Kommunes Affaldsplan er udarbejdet med udgangspunkt i et fælles koncept for Vestforbrændings ejerkommuner. Formålet med at udarbejde et fælles koncept er at sikre, at kommunerne arbejder i samme retning og dermed kan samarbejde og sparre inden for udviklingsopgaverne.