Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Affald Affaldsplan 2015-2024 Baggrund Økonomi
| |
Planens opbygning
Vision
Strategiske mål
Aktivitetsområder
Årlige handlingsplaner
Baggrund
Kortlægning
Status
Økonomi
Ressourcestrategien
Lovgivning
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Økonomi


Økonomien på affaldsområdet skal hvile i sig selv. Det vil sige, at indtægter og udgifter over en årrække skal være i balance. Udgifterne er primært udgifter til indsamling af affald (vognmænd) og til afsætning af affaldet (modtageanlæg). Indtægterne er de affaldsgebyrer, borgere og virksomheder betaler, samt nogle indtægter fra salg af visse genanvendelige materialer.

Planens økonomiske konsekvenser

Der er afsat et fast årligt beløb i budgettet til aktiviteter i Affaldsplanen. Dette beløb skal dække mindre aktiviteter og kampagner som følge af Affaldsplanen. Udgifterne til denne type aktiviteter vil i planperioden svare til niveauet i den tidligere planperiode.

En række initiativer i Affaldsplanen løses i samarbejde med I/S Vestforbrænding og de øvrige kommuner i fællesskabet. Disse initiativer, som er relevante for flertallet af kommunerne i samarbejdet, finansieres solidarisk via Vestforbrænding. Vestforbrænding forventer, at det økonomiske niveau for disse aktiviteter bliver fastholdt på det nuværende niveau. Disse udgifter vil derfor heller ikke medføre ændringer i økonomien.

Vedtagelsen af Affaldsplanen i sig selv medfører derfor ikke ændringer i økonomien på renovationsområdet.

Fremtidige investeringer

En del af aktiviteterne i Affaldsplanen er af større karakter og kan få betydning for driftøkonomien i ordningerne. Dette gælder indsamling af madaffald, indsamling af øvrige nye fraktioner for eksempel farligt affald og andre ændringer i indsamlingsordningerne samt udvidelse af Genbrugsstationen.

Gennemførelse af disse aktiviteter vil kræve en politisk godkendelse, herunder godkendelse af økonomi, med heraf følgende tilpasning af budget og gebyrer på affaldsområdet.

Indsamling af madaffald

Indsamling af madaffald vil medføre en række udgifter:  Indkøb af beholdere, udgift til indsamling af affaldet gennem en vognmand og afsætning af madaffald til bioforgasning.

Udvidelse af eller ændring i øvrige indsamlingsordninger

På samme måde vil nye eller ændrede indsamlingsordninger medføre ændrede udgifter. Der kunne for eksempel være en udvidet indsamlingsordning for farligt affald, som vil medføre udgifter til indkøb af indsamlingsmateriel og øgede udgifter til indsamling.

Udvidelse af Genbrugsstationen

En udvidelse af Genbrugsstationen vil give udgifter i forbindelse med projektering af udvidelsen og selve etableringen herunder indkøb af materiel. Udvidelsen kan også medføre ændringer i driftsøkonomien for Genbrugsstationen.