Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Affald Affaldsplan 2015-2024 Baggrund Status
| |
Planens opbygning
Vision
Strategiske mål
Aktivitetsområder
Årlige handlingsplaner
Baggrund
Kortlægning
Status
Økonomi
Ressourcestrategien
Lovgivning
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Status


Regeringens Ressourceplan: Danmark uden affald

I perioden 2012 til 2015, har der ikke har været en vedtaget affaldsplan i Gladsaxe Kommune. I denne periode har der alligevel været igangsat initiativer med afsæt i forventningerne til Danmark uden affald.

I 2013 etablerede Gladsaxe Kommune en ny ordning for genanvendeligt emballageaffald. I 2014 har der været politiske drøftelser om at indføre indsamling af madaffald. Der har desuden være en indsats omkring digitalisering og brugervenlighed for borgerne på vores selvbetjeningsløsninger i 2014.

En status på arbejdet med ressourcestrategien fra 2013-2014 kan hentes her.

Affaldsplan 2009-2012

I perioden 2009- 2012 har Gladsaxe Kommunes initiativer på affaldsområdet være styret at Affaldsplan 2009-2012. Den "gamle" affaldsplan var ligesom denne affaldsplan udarbejdet og håndteret i samarbejde med I/S Vestforbrænding og de øvrige ejerkommuner.

I Affaldsplan 2009-2012 var der 16 initiativer, som blev iværksat af Vestforbrænding og 9 lokale initiativer. Gladsaxe Kommune er kommet i mål med stort set alle initiativer samtidig med, at vi i planperioden også havde udfordringer med en langvarig strejke, hvor borgerne desværre ikke fik hentet dagrenovation.

Initiativer i Affaldsplan 2009-2012 som vi særligt vil fremhæve, er øget indsamling af PCB-holdigt affald, kildesorteringssystemer i hjemmet, fremtidens affaldssystem og information om affald på flere sprog.

Gladsaxe Kommune har i planperioden haft fokus på PCB-holdigt affald. Vi har gennemført tilsyn på alle større renoverings- og nedrivningsprojekter og deltaget i arbejdsgrupper med kommunerne tilknyttet Vestforbrændingsområdet og KL. Gladsaxe Kommune har desuden deltaget i fællestilsyn/sparring med nogle af omegnskommunerne med henblik på, at få en ensartet sagsbehandling med konsistent kvalitet.

Kildesorteringssystemer i hjemmet er et initiativ, som også går under betegnelsen Vis mig dit køkkenskab, var en kampagne, hvor Gladsaxe Kommunes borgere deltog aktivt ved at præsentere deres forskellige løsninger på, hvordan de opbevarer deres affald i hjemmet. Kampagnen har givet inspiration til hvordan borgerne kan sortere og opbevare affaldet i deres bolig og erfaringerne bruges også fremover. Gladsaxe Kommune bruger blandt andet erfaringerne i forbindelse med vores åbent hus arrangementer for eksempel Grøn dag og i dialogen med borgerne. Nogle af de mange flotte billeder bruger vi i vores informationsmateriale. På vores hjemmeside er der link til Vestforbrændings side om initiativet.

Fremtidens affaldssystem er et initiativ, som har givet os et godt vidensgrundlag til vores nye ordning for indsamling af plast, metal, glas og papir.

Initiativet Information om affald på flere sprog, er vokset til at omfatte informationsmateriale på flere sprog på Genbrugsstationen og til boligforeninger. Vi har desuden haft fokus på at lave informationsmateriale med billeder/symboler, så tekst ikke er nødvendig for at forstå budskabet.