Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Affald Affaldsplan 2015-2024 Strategiske mål Kommunikation der skaber handling
| |
Planens opbygning
Vision
Strategiske mål
Ressourcerne ud af affaldet
Problemstofferne ud af affaldet
Kommunikation der skaber handling
Aktivitetsområder
Årlige handlingsplaner
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Kommunikation der skaber handling


Gladsaxe Kommune vil styrke kommunikation og vidensdeling. Vi vil sikre, at vi hele tiden bygger ovenpå eksisterende viden og derved skaber innovative løsninger på affaldsområdet. Vi tror på, at synergi og fælles forståelse kan bane vejen for, at vi i stadigt højere grad når vores mål.

I planperioden vil vi have fokus på at skabe kommunikation, der skaber handling med fem indsatsområder.

Målrettet formidling

Gladsaxe Kommunes mål er at sikre, at vores kommunikation har det rette budskab og er rettet direkte mod den relevante målgruppe. Målrettet formidling tager udgangspunkt i forhold, hvor vi oplever, der er udfordringer eller potentiale for forbedringer. Vi vil søge viden fra forskellige målgrupper og sætte ind med målrettede initiativer. Vi vil benytte forskellige metoder, det kan være pjecer, emails, hjemmeside, brugermøder eller andet.

Målrettet formidling på Genbrugsstationen

Genbrugsstationen er med sine 230.000 - 300.000 årlige besøg et godt sted at møde borgerne. På genbrugsstationen kommer borgere og virksomheder tæt på pladspersonalet. Brugernes fokus mens de er på Genbrugsstationen, er affald. Vi skal udvikle og forbedre dialogen med kommunens borgere og virksomheder på Genbrugsstationen og skabe dialog og læring. På den måde skal vi arbejde for at minimere fejlsortering og øge genanvendelse.

På en kommende udvidet genbrugsstation kan der blive plads til at undervise flere skoler foruden gymnasier, boligselskaber og borgere om affald og forståelse af ressourcernes værdi. Den udvidede genbrugsstation kan give mulighed for, at brugere kan mødes om forskellige andre emner og samtidig få inspiration og viden om affald.

Målrettet formidling til virksomheder

Virksomheder har selv ansvaret for at afsætte deres genanvendelige affald. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne kender reglerne. Gladsaxe Kommune vil arbejde med dialogbaseret og motiverende udvikling af samarbejdet med virksomheder. Vi vil have fokus på, hvordan virksomhederne opfatter samarbejdet med kommunen.

Vi vil bestræbe os på at komme i dialog med nystartede virksomheder, så tidligt i etableringsprocessen som muligt. På den måde kan vi fra starten vejlede i, hvordan de nye virksomheder bedst organiserer deres affaldshåndtering.

Mange virksomheder møder kommunen i forbindelse med tilsyn, hvor vi gennemgår virksomhedens miljøforhold. Her skal affaldet være en naturlig del af de emner, der drøftes. Vi skal udvise forståelse for og viden om virksomhedens affaldshåndtering.

Styrket brugerindragelse

Gladsaxe Kommune vil skabe bedre grobund for, at brugerne kan inddrages i, og selv tage et medansvar for affaldsløsninger.

Borgerne, viceværterne, skraldemændene og modtageanlæggene ligger alle inde med viden og kompetencer, som vi skal inddrage i vores udviklingsarbejde. Inddragelse af aktører giver mulighed for innovative og kreative affaldsløsninger. Vi kan opbygge et bedre beslutningsgrundlag, når flere synspunkter bliver hørt. Samtidig kan vi opnå større medejerskab og ansvarsfølelse, når vi tager brugerne med på råd.

Vi vil tænke borgerinddragelse ind, når vi udformer og tilpasser ordninger, og når vi tilrettelægger kommunikation om affaldsordninger.

Den udvidede genbrugsstation kan åbne muligheder for nye rammer for mødet og dialogen med borgere og borgergrupper.

Nemme digitale løsninger

Borgerne i Gladsaxe Kommune bruger i højere og højere grad elektroniske løsninger til dialogen med kommunen om affaldsordninger. Det er en god udvikling, som vi gerne vil styrke. Det giver flexibiliet for borgerne, som kan henvende sig til os, når det passer dem. Der skal være flere og bedre digitale selvbetjeningsløsninger og de skal være nemme at bruge.

Gladsaxe Kommune har på nuværende tidspunkt etableret en række muligheder: borgeradgang til at anmelde afvigelser med videre gennem vores hjemmeside samt tilbud om SMS-service. I 2015 vil vi tilbyde en affalds-app, hvor borgerne kan se deres affaldsordninger og tømmedage, anmelde afvigelser og få sorteringsvejledning.

Gladsaxe Kommune vil udarbejde en strategi for, hvordan vi vil udvikle og bruge digitale løsninger inden for affaldsformidling.

Gladsaxe Kommune vil arbejde for, at de digitale tilbud til borgere og virksomheder skal være så gode og tilgængelige, at brugerne i højere og højere grad vælger at benytte selvbetjening frem for telefonisk kontakt.

Gladsaxe Kommune vil prioritere en jævnlig og vedvarende kommunikation med brugerne om systemerne.