Problemstofferne ud af affaldet


Gladsaxe Kommune vil arbejde med at få problemstofferne ud af affaldet på tre indsatsområder.

Problemstoffer i bygge- og anlægsaffald

Gladsaxe Kommune vil have fokus på problemstoffer i bygge- og anlægsaffald.

De farlige stoffer skal indsamles og behandles eller genanvendes optimalt. Virksomheder skal have gode muligheder for elektronisk kommunikation og anmeldelse.

Medicinrester

Gladsaxe Kommune vil have fokus på medicinrester.

Vi vil sikre, at borgerne ved, hvordan de kommer af med deres medicinrester. Vi vil også have fokus på virksomhedernes kendskab til ordningen for klinisk risikoaffald.

Farligt affald

Indsamlingen af farligt affald, heunder batterier og sparerpærer fra borgere og virksomheder, skal øges.

Det skal være let for borgere og virksomheder at aflevere farligt affald. Vi vil indtænke muligheder for forbedringer ved kommende udbud af affaldsordninger.

Vi vil forbedre og optimere modtagelse af farligt affald på Genbrugsstationen.