Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Affald Affaldsplan 2015-2024 Strategiske mål Ressourcerne ud af affaldet
| |
Planens opbygning
Vision
Strategiske mål
Ressourcerne ud af affaldet
Problemstofferne ud af affaldet
Kommunikation der skaber handling
Aktivitetsområder
Årlige handlingsplaner
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Ressourcerne ud af affaldet


I Gladsaxe Kommune har vi fokus på at bevare materialeressourcerne i affaldet. Affaldets brændværdi kan kun nyttiggøres én gang. Materialeegenskaber kan udnyttes mange gange. Derfor vil vi reducere affaldsforbrænding til et minimum.

I planperioden vil vi arbejde med ni indsatsområder for at få ressourcerne ud af affaldet

Emballageaffald

Gladsaxe kommune vil øge indsamling og genanvendelse af papir, pap, plast, metal og glas - også kaldet emballageaffald eller genanvendelige fraktioner.

Alle husstande, både haveboliger og etageejendomme, skal have hensigtsmæssig materiel, der sikrer at borgerne kan indsamle emballageaffald.

Kommunens institutioner skal sortere emballageaffald. De skal have materiel til at sortere og vejledning i at komme i gang og blive ved med at sortere.

Madaffald

Gladsaxe Kommune vil sikre at madaffald udnyttes bedre. Miljøudvalget traf den 18. december 2014 en principbeslutning om, at Kommunen ønsker at indføre en ordning for indsamling af madaffald.

En indsamlingsordning for madaffald kan indebære, at borgere i havebolig udskifter renovationssækken med en todelt beholder til madaffald og restaffald. Restaffald er det, der er tilbage fra dagrenovationen, når madaffald og øvrige genanvendelige fraktioner er sorteret fra. Etageejendomme og boligselskaber skal ligeledes udskifte en del af deres materiel til dagrenovation til madaffald, så de også kan sortere deres affald i restaffald og madaffald.

Vores mål med at indføre en ordning for madaffald, er at indsamle 4.000 tons madaffald årligt inden år 2020.

Gladsaxe Kommune vil også arbejde for at minimere mængden af madspild.

Udvidelse af Genbrugsstation

Gladsaxe Genbrugsstation skal udvides, så der bliver rum til kommende nye fraktioner. I 2014 er der 41 fraktioner på genbrugsstationen. Vi har måtte afvise fraktionen mursten, på grund af pladsmangel. Målet er 46 fraktioner efter en udvidelse. De nye fraktioner skal sikre en øget genanvendelse af byggeaffald og brændbart affald.

Genbrugsstationen skal indrettes til at sikre højt servieniveau, det vil sige godt flow, godt overblik og god vejledning.

Den udvidede genbrugsstation skal indeholde gode muligheder for undervisning og formidling omkring affaldsemner. Undervisningen kan tilbydes såvel skoler, som gymnasier, seminarer, boligselskaber og borgere mv.

Den udvidede genbrugsstation kan give plads til andre typer af aktiviteter for kommunale og andre aktører.

Byggeaffald

Gladsaxe Kommune vil forbedre sorteringen af byggeaffald.

Virksomheder, der udfører bygge og renovationsopgaver, skal have god information om regler og muligheder.

Virksomheder og bygherrer skal have mulighed for at kommunikere og anmelde affald elektronisk.

Sjældne metaller i elektronikaffald

Gladsaxe Kommune vil arbejde for at elektronikaffald både stort og småt indsamles til genanvendelse. På den måde er vi med til at sikre, at sjældne metaller i elektronikaffald kan udnyttes. Vi skal sikre, at dette affald bliver indsamlet til korrekt behandling. Det vil vi gøre ved at sikre, at der er gode ordninger for elektronikaffald.

Genanvendeligt affald fra virksomheder

Gladsaxe Kommune vil arbejde for at genanvendeligt affald fra virksomheder bliver genbrugt.

Virksomheder skal være velinformerede om regler og krav til deres affaldshåndtering. Når vi fører tilsyn med virksomhederne, vurderer og vejleder vi om deres affaldshåndtering.

Storskraldsindsamling

Gladsaxe Kommune vil optimere indsamling af storskrald. Vi vil have fokus på, at mest muligt af affaldet skal genanvendes. Vi vil også tage hensyn til serviceniveau, økonomi og skraldemændenes arbejdsmiljø.

Direkte genbrug

Gladsaxe Kommune vil have fokus på direkte genbrug.

Borgerne skal have forskellige tilbud om og muligheder for at benytte direkte genbrug. Vi vil etablere tilbud til borgerne i samarbejde med forskellige parter for eksempel Genbrugslopperne, Jobcenter mv. Mulighederne for at forbedre tilbudene til borgerne skal vurderes løbende. Vi vil undersøge muligheden for at tilbyde direkte genbrug i forbindelse med storskraldsindsamling.

Forebyggelse

Gladsaxe Kommune vil medvirke til at forebygge at affald bliver dannet.

Vi skal hjælpe til, at virksomheder, institutioner og borgere kan se værdi i at forebygge affald.