Energi- og miljøadfærd


Mange vil gerne gøre en forskel, når det drejer sig om miljø og energi. Det kan handle om alt fra både kemi i produkter, når du køber ind, miljøvenlig havebrug uden pesticider til at spare på energiforbruget i din bolig.

Grønt IDÉcenter er Gladsaxe Kommunes miljøcenter for borgere. Her tilbyder vi at hjælpe med information og viden, så det bliver lettere at træffe de gode valg og passe på miljøet.

Vi vil: 

  • informere om konkrete muligheder for en grønnere hverdag.

  • inviterer til målrettede lokale arrangementer for eksempelvis børnefamilier.

  • udlåne el-cykler, el-målere og infrarøde termometre til at spotte, hvor huset har utætheder.

  • samarbejde med lokale natur- og miljøforeninger om natur- og miljøprojekter, der inddrager borgerne.

  • give borgerne viden om grøn adfærd via events og kampagner.

 

  

 

 

 

 

 

 

 


Grønt IDÉcenter: møde "Baby uden kemi"