Energirenovering af boligen


I dag er der en del energispild, når vi opvarmer vores boliger og brugsvand. Energi vi ikke behøver at bruge, hvis vi får renoveret boligen og optimere varmesystemet. Energispild er også spild af penge. 

Energirenovering har ikke kun effekt på energiforbruget, men vil i mange tilfælde også give en positiv effekt på el- og varmeregningen. Samtidig er det muligt at opnå bedre komfort i boligen med mindre træk, bedre lydisolering og mere sollys indenfor.

Fokus på at forbedre husets klimaskærm

Vi vil hjælpe borgerne i Gladsaxe med at spare på varmen og energien ved at komme med konkrete forslag til, hvad den enkelte kan gøre.Ved at involvere forskellige eksperter og energiselskaber kan vi bedre hjælpe borgere med at opnå besparelser.

Det kan for eksempel være parter, som er eksperter i at isolere ydervægge, gulve, lofter og tage. Og som kan rådgive om energivinduer og optimering af husets varmesystem. Ved at skifte til ny varmepumpe og isolere varmerør kan vi optimere varmesystemet og reducere energiforbruget.

Vi vil opfordre og hjælpe borgere, som bor i ensartede bebyggelser, til at gå sammen om opgaven og udnytte hinandens erfariger og muligheder for at få energirådgivning og håndværkerbistand. Ofte vil udgifter for den enkelte være lavere, hvis opgaverne samles.

Vi skal ud til mange borgere, og vi skal gøre det på nye måder

  • Undersøge hvordan vi kan understøtte et samarbejde mellem borgere i ensartede bebyggelser.

  • Samarbejde med eksterne parter, forsyningsselskaber, håndværkere, energirådgivere og andre, så vi kan tilbyde borgerne den bedst mulige hjælp.

  • Vejlede borgerne, når vi som myndighed har dialog om byggetilladelser.