Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Energi og Miljø CO2- og Miljøplan Borgere og boliger
| |
Mål
Borgere og boliger
Energirenovering af boligen
Netværk energibesparelser
Energi- og miljøadfærd
Erhverv
Kommunen - hvad gør vi?
Trafik
Fremtidens grønne energi
Handlingsplaner og status
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Borgere og boliger


Vi mennesker påvirker miljøet i alle de handlinger, vi foretager os. Gladsaxe Kommunes borgere er derfor helt centrale aktører, når vi skal forebygge og nedbringe CO2- og miljøbelastningen. For at nå vores mål om 40 procent mindre CO2 i 2020 skal vi sænke energiforbruget i boligerne væsentligt. Det kunne ske ved, at halvdelen af alle etageboliger og 800 parcel- og rækkehuse sparer 30 procent på energien.

Vi har gang i flere indsatser på samme tid:

Energirenovering af boliger

Boligers forbrug af varme og el bidrager med omkring 30 procent af kommunens samlede CO2-belastning. Halvdelen skyldes vores forbrug af energi til opvarmning og til varmt vand. Vi kan sænke varmeforbruget i boligen væsentligt ved at efterisolere de dårligste ydervægge og tagflader samt skifte vinduer. 

I Gladsaxe har vi mange ældre huse. De er fra en tid, hvor der ikke var samme fokus på isolering, og en stor del af dem trænger til at blive energirenoveret.

Netværk om energibesparelser

I Gladsaxe er vi gode til at etablere netværk. Vi har klimanetværk for både erhverv og boligselskaber. Vi vil forsætte med at undersøge mulighederne for netværk om energibesparelser. Samarbejde giver ofte god mening og er med til, at vi opnår de bedste resultater. Læs mere om netværk for virksomheder og boligselskaber.

Energi- og miljøadfærd

Når vi skal sparer på energien eller passe på vores miljø, er det vigtigt at have fokus på vores adfærd. På miljøområdet har vi i planen fokus på kemi i produkter, miljøvenlig havebrug, spare på energi og varme og at stille viden til rådighed for borgerne.

Trafik

Vi vil gerne reducere CO2-udledningen fra trafikken i Gladsaxe og indrette byen, så flere vælger at bruge kollektiv transport, cykle eller gå. Vi har særligt fokus på de erhvervsområder, der i de kommende år er under forandring. Her vil vi indrette tætte, bæredygtige byområder med god adgang til grøn transport. Du kan læse om miljøvenlig transport under Trafik

Fremtidens grønne energi

Den billigste og mest CO2-venlige opvarmning af bygninger på længere sigt får vi ved at satse på kollektiv varmeforsyning frem for individuelle løsninger. Derfor udbygger vi fjernvarmenettet i Gladsaxe. 

Gladsaxe er en bykommune, hvor husene ligger tæt. Vindmøller er ikke en oplagt mulighed, men vi har derimod mange tagflader, hvor det er oplagt at udnytte muligheden for solenergi. Vi vil derfor hjælpe borgerne på vej i beslutningen om solenergi. Fjernvarme og solenergi er en del af fremtidens grønne energi.