Netværk om energibesparelser


Samarbejdet med byens borgere, virksomheder og boligselskaber er afgørende, og Gladsaxe Kommune ønsker at motivere og understøtte dannelsen af relevante netværk med fokus på energibesparelser. Derfor har vi blandt andet etableret et klimanetværk for boligselskaber.  

Boligselskaber

KlimaKlar Boligselskaber samarbejder vi om energibesparelser. Vi satser på forpligtende samarbejder, hvor vi via demonstrationsprojekter kan få afprøvet nogle attraktive og holdbare løsninger, som efterfølgende kan rulles ud i stor skala og være til inspiration for andre boligforeninger. Via jævnlige møder, giver vi mulighed for at udveksle ideer og tiltag med andre boligafdelinger. På den måde skal samarbejdet bidrage til at reducere CO2-udslippet fra boliger i Gladsaxe.

Vi vil:

  • inspirere, hjælpe og motivere boligafdelingerne til tiltag, der reducerer CO2-udledningen.

  • tilbyde hjælp til energigennemgange.

  • hjælpe med at fremme konkrete energiprojekter.

  • fokusere på helhedsløsninger, når ejendommen skal energirenoveres. Både arkitektur, bevaringsværdige bygninger, regnvandsløsninger, vedvarende energiløsninger.

  • tilbyde beboerrettede aktiviteter med fokus på energiadfærd.

  • invitere til netværksmøder og inspirationsture.

  • hjælpe til med viden om mulige ordninger for tilskud til energibesparelser.

  • inspirere andre ved at være udstillingsvindue for gode eksempler og opnåede energibesparelser.

Undersøge muligheder for nye netværk

Gladsaxe Kommune vil tage initiativ til, at der dannes nye relevante netværk eller samarbejder om energibesparelser i parcel- og rækkehuse. Et muligt netværk kunne være for håndværkere eller andre, hvis fagområde er energirenovering af boliger.