Fremtidens grønne energi


Det danske samfund står overfor en række udfordringer på energiområdet, som blandt andet betyder, at vi over de kommende 20-35 år skal erstatte fossile brændsler som kul, olie og naturgas med vedvarende energikilder.

Fremtidens energiforsyning i Gladsaxe

Gladsaxe Kommune vil gå foran i overgangen til vedvarende energi. Vi har vedtaget en Energistrategi for kommunen, og vores mål er, at energiforbruget i Gladsaxe Kommune er 100 procent baseret på vedvarende energi i 2035. De mest oplagte tiltag i Gladsaxe er energibesparelser, udbygning af fjernvarmen og solenergi på byens mange tagflader. 

CO2- og Miljøplanen skal ses i sammenhæng med Energistrategien og vores nye Energiplan med konkrete indsatser, som forventes færdig i 2014.  Den konkrete plan for indsatser bliver udarbejdet i 2013-14 parallelt med en ny varmeplan for hele hovedstadsområdet. 

Eksterne link

Gladsaxe Fjernvarme
Vestforbrænding og fjernvarme
Regeringens Energistrategi 2050 PDF

 

 


Fjernvarmerør