Grønne indkøb


Gladsaxe Kommune ønsker at gøre vores indkøbspolitik endnu mere grøn og har derfor besluttet at indgå i Miljøstyrelsens partnerskab for grønne indkøb. Her skal vi leve op til højere krav på en række konkrete områder på miljøområdet.

Grønne indkøb

Når vi indgår i partnerskabet for grønne indkøb, forpligter vi os til at have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår, at miljø- og energihensyn er en væsentlig parameter i forbindelse med indkøb. Vi skal følge fælles forpligtende indkøbsmål indenfor følgende områder:

 • Fødevarer
 • Transport
 • Byggeri & anlæg
 • Bæredygtigt træ
 • Børneartikler
 • IT
 • Papir og tryksager
 • Rengøring 

Vi har også sat egne mål for flere områder:

Rengøring opfylder svanemærket

Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice, som står for rengøring af alle vores bygninger, skal fastholde svanemærket. Svanemærket stiller krav til vores fortsatte arbejde med at mindske forbruget af rengøringsmidler og til at anvende miljømærkede rengøringsmidler. 

Papirforbrug skal reduceres

Gladsaxe Kommune vil fortsat udelukkende bruge svanemærket papir og trykfarve på Rådhuset. Forbruget af papir forventes at blive endnu mindre efterhånden, som vi overgår til digital sagsbehandling. 

Økologiske råvarer

Vi har sat mål for vores ønsker om yderligere brug af økologiske råvarer på kommunens kantiner og i institutioner:

 • Alle kantiner skal primært anvende årstidens frugt og grønt.

 • Alle skolekantiner og alle børnehuse skal i 2014 opnå økologiske spisemærker i bronze, som betyder, at der skal anvendes 30-60 procent økologiske råvarer i madlavningen.

 • Skoler og dagtilbud vil få mål for hvor mange der skal opnå økologisk spisemærke i sølv, som betyder, at der skal anvendes 60-90 procent økologiske råvarer.

 • Alle seniorcentre skal kortlægge mængden af økologiske råvarer, der anvendes i dag. Fra 2014 fastsætter vi mål for andelen af økologiske råvarer i madlavningen i seniorcentrene.

 • Krav til økologisk mad i rådhuskantinen vil blive en del af næste udbud.

Du kan følge med i aktuelle tiltag HER.

 

 

 

 

 


Rengøringen er SvanemærketØkologisk mad til skolebørn