Energi og Miljø


Temaet Energi og miljø rummer de planer, som Gladsaxe Byråd har for at:

  • Fremme energibesparelser og vedvarende energi hos borgere, virksomheder og i varmeforsyningen
  • Reducere CO2-udledningen og dermed den menneskeskabte klimapåvirkning
  • Nedsætte miljøbelastningen af natur og mennesker

Mål og indsats er beskrevet her:

CO2 og Miljøplan

Strategisk Energiplan