Øge frivillig indsats


Gladsaxe Kommune ønsker at inspirere virksomheder til øget frivillig indsats.

Ved tilsyn og i sagsbehandlingen lægger vi også vægt på god dialog om miljøspørgsmål, som ligger uden for myndighedsopgaverne.

Virksomheden betaler ikke timesats på 311,80 kr. for den del af tilsynet, der handler om frivillig indsats.

Medarbejderne har gennem målrettet efteruddannelse fået opdateret viden på et niveau, så de på et indledende stadie kan vejlede virksomhederne.

Det gælder områder som:

  • Frivillig oprydning ved jordforurening

  • Energibesparelser og CO2-reduktion

  • Håndtering af ekstremregn og kraftige regnskyl 

  • Miljøstyring og miljømærkning af produkter

  • Frivillige grønne regnskaber, der giver overblik over ressourceforbrug og affaldsmængder

Gladsaxe Kommune følger frivillige tiltag til ende ved at fungere som sparringspartner undervejs i processen. På den måde medvirker vi til at løse eventuelle problemer, der måtte opstå.

Erhvervsnetværket KlimaKlar

Vi tilbyder også virksomhederne at blive medlem af KlimaKlar, som er Gladsaxe Kommunes netværk af virksomheder, der erfaringsudveksler og arbejder for energibesparelser.

Relevante link:

Miljøstyrelsens hjemmeside om miljøledelse og miljøstyringssystemer

Miljøstyrelsens hjemmeside om miljømærkning

Miljøstyrelsens hjemmeside om grønne regnskaber

Læs mere om KlimaKlar på gladsaxe.dk og se hvem, der er med.