Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Energi og Miljø Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Mål Mål for antal tilsyn
| |
Mål
Mål for antal tilsyn
Mål om høj kvalitet i tilsyn
Mål om øget frivillig indsats
Handlinger
Kort over erhvervsområder
Sådan undgår vi forurening
Kontakt

Miljøafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 59 29
miljo@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Mål for antal tilsyn


I Gladsaxe Kommune er der tradition for at prioritere miljøtilsyn med virksomheder højt. Det er vores erfaring, at regelmæssige miljøtilsyn spiller en væsentlig rolle i forhold til at minimere risikoen for forurening. Der er ofte væsentlige miljømæssige forhold, som vi bliver opmærksomme på ved miljøtilsyn.

Vi kan bedre vejlede virksomhederne i at forebygge forurening og håndtere miljørisici, når der ikke er mere end to til fire år mellem vores tilsyn. Mange virksomheder, især dem der har styr på deres miljøforhold, bruger også tilsynet til sparring.

Ved påbud kommer vi ofte på tilsyn kort tid efter, at fristen er udløbet for at se, om påbudet er opfyldt. Vi kommer også ud ved uheld eller klager. Det giver mulighed for hurtigt at følge op og få en god dialog om eventuelle vanskeligheder.

Miljøtilsynet er omfattet af brugerbetaling. Det betyder, at virksomhederne i 2013 betaler en timesats på 300,25 kr for den tid kommunen bruger på miljøtilsynet, forberedelse, opfølgning mv.

Virksomhederne er delt op i forskellige kategorier og skal risikovurderes efter udvalgte miljøforhold. 

Mål for antal tilsyn (tilsynsfrekvensen) i Gladsaxe Kommune 2013-2016

Type af virksomhed
(Større liste over virksomhedstyper)
Kort over erhvervskvarterer

Antal virksomheder som Gladsaxe Kommune fører tilsyn med* Gladsaxe Kommunes mål for tilsynsfrekvens Miljøstyrelsens minimumskrav
IED-virksomheder** med særligt forurenende aktiviteter, herunder større kraftvarmeanlæg (se kort) 2 Mindst hvert 2. år Hvert 3. år
Virksomheder, der skal miljøgodkendes***, herunder jern- og metalpladser samt farve- og lakvirksomheder 23

Mindst hvert 2. år

Hvert 3. år
Virksomheder****, der skal have miljøtilsyn, herunder autoværksteder, renserier og maskinfabrikker 134 Mindst hvert 4. år Hvert 6. år
Ikke gebyrpligtige virksomheder, herunder f.eks. benzinstationer uden vaskehal 10 Mindst hvert 2. år Ikke krav om miljøtilsyn

*Status for antallet af virksomheder i februar 2013.
**EU direktiv om industrielle emissioner (Industrial Emissions Directive).
***Godkendelse gives med Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.
****Virksomheder omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Mål for tilsynsfrekvenserne er retningsgivende for vores sagsbehandling. Konkrete forhold kan betyde, at en virksomhed udgør en høj eller lav miljørisiko. Det kan blive afgørende for om tilsynsfrekvensen bliver lavere eller højere end målet. Tilsynsfrekvensen vil dog ikke blive lavere end Miljøstyrelsens minimumsfrekvens.

Se Gladsaxes tre erhvervskvarterer på kort.

Relevante link:

Miljøstyrelsens hjemmeside om brugerbetaling

Miljøstyrelsens hjemmeside om IED-direktiv

Miljøbeskyttelsesloven på retsinfo.dk

Brugerbetalingsbekendtgørelsen på retsinfo.dk