Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside
| |
Affald
Byplanlægning
Energi og Miljø
Natur
Trafik
Vand
Kontakt

By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
bymiljo@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 
 

Gladsaxes planportal for by- og miljøområdet


Her har du et samlet overblik over kommunens planer for by- og miljøområdet. Planportalen giver dig også et let adgang til at give din mening til kende ved at give høringssvar på de planer, der er i høring. Planerne findes kun i en digital udgave, og ikke i en traditionel papirudgave.

Byrådet vedtager løbende nye planer. Vi har samlet de enkelte planer i en række temaer. Under flere temaer er der planer, der kun findes med et resume og et link til en PDF udgave. Det er de planer, som er vedtaget lige inden planportalen blev etableret.

Under hvert tema finder du følgende planer:

Affald

Affaldsplan   

Byplanlægning

Planstrategi 2016

Kommuneplan 2017

Helhedsplan

Lokalplaner

Energi og Miljø

Affaldsplan 2015-2024

Strategisk Energiplan

Plan for miljøtilsyn 2013-2016

CO2- og Miljøplan

  

Natur

Naturplaner

Plejeplaner

Indsats bjørneklo

Trafik

Trafiksikkerhedsby

Trafik- og Mobilitetsplan

Vand

Indsatsplan grundvand

Spildevandsplan 2015

Vandforsyningsplan

Vandhandleplan 2015

Klimatilpasningsplan