Natur


Temaet Natur rummer de planer, som Gladsaxe Byråd har for at:

  • Fremme Gladsaxe som en grøn bykommune
  • Fastholde og styrke sammenhæng mellem kommunens store naturområder, små parker og grønne byrum
  • Øge den naturmæssige- og rekreative kvalitet af det grønne

Gladsaxe Kommune arbejder med at udvikle plejeplaner for samtlige fredede områder.