Handlinger


  • Alle grundejere, både offentlige og private, skal bekæmpe planten, så den dør og ikke kan formere sig
  • Gladsaxe Kommune bekæmper kæmpe-bjørneklo på egne arealer
  • Kommunen formidler viden til andre grundejere om, hvordan og hvornår planten bedst bekæmpes
  • Senest 1. juni skal grundejere eller brugere af arealer med kæmpe-bjørneklo have foretaget første bekæmpelse af planterne på deres grund
  • Grundejerne skal gentage bekæmpelsen, så blomster af kæmpe-bjørneklo på intet tidspunkt danner frø
  • Gladsaxe Kommune tilskynder til frivillig indsats, men vil også håndhæve, at planterne bekæmpes