Indsats bjørneklo


Hvad er en indsatsplan?

Indsatsplanen forpligter både offentlige og private grundejere til at bekæmpe kæmpe-bjørneklo. 

Hvad vil vi opnå med planen?

Vi vil udrydde kæmpe-bjørneklo inden 2021. Kæmpe-bjørneklo er en uønsket plante i Danmark, fordi den spreder sig uhæmmet og ødelægger det naturlige plante- og dyreliv.

Plantens saft indeholder også giftstoffer, som ved sollys kan give forbrændinger og overfølsomhedsreaktioner hos mennesker. 

Hvad betyder planen for dig?

Planen fortæller, hvad du skal gøre, for at vi kan nå målet om udrydde planten inden 2021. 

Vil du vide mere?

Kan du her læse hele indsatsplanen

Indsatsplan for bjorneklo.pdf