Mål


Målet er at udrydde kæmpe-bjørneklo inden 2021.