Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Natur Naturplan Handlinger
| |
Mål
Handlinger
Kontakt

Miljøafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 59 29
miljo@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Handlinger


Varieret plante- og dyreliv 

  • Gladsaxe Kommune laver en indsatsplan for at bekæmpe bjørneklo
  • Gladsaxe Kommune fortsætter samarbejdet med frivillige borgere, organisationer og virksomheder
  • Ved projekter, der leder mere vand til naturen, indtænker vi dyr og planters muligheder for at sprede sig
  • Vi optimerer plejen af de grønne områder
  • Vi bremser tilgroning af områder og overvejer kvæg som plejemetode 

Plads til natur og mennesker 

  • Gladsaxe Kommune laver en tilsynsplan, så vi kan holde øje med naturtilstanden
  • Vi sikrer borgerne muligheder for naturoplevelser og rekreative aktiviteter 

Viden om naturen

  • Gladsaxe Kommune laver en strategi for naturformidling
  • Udbygger informationen på gladsaxe.dk og i naturområderne