Handlinger


Varieret plante- og dyreliv 

  • Gladsaxe Kommune laver en indsatsplan for at bekæmpe bjørneklo
  • Gladsaxe Kommune fortsætter samarbejdet med frivillige borgere, organisationer og virksomheder
  • Ved projekter, der leder mere vand til naturen, indtænker vi dyr og planters muligheder for at sprede sig
  • Vi optimerer plejen af de grønne områder
  • Vi bremser tilgroning af områder og overvejer kvæg som plejemetode 

Plads til natur og mennesker 

  • Gladsaxe Kommune laver en tilsynsplan, så vi kan holde øje med naturtilstanden
  • Vi sikrer borgerne muligheder for naturoplevelser og rekreative aktiviteter 

Viden om naturen

  • Gladsaxe Kommune laver en strategi for naturformidling
  • Udbygger informationen på gladsaxe.dk og i naturområderne