Mål


Skabe et varieret plante- og dyreliv ved at:

  • Bekæmpe uønskede planter
  • Sikre dyrs muligheder for at kunne sprede sig
  • Optimere plejen af områderne 

Give plads til både natur og mennesker 

  • Sikre at naturarealerne ikke bliver reduceret og forringet
  • Øge borgerne muligheder for naturoplevelser og rekreative aktiviteter 

Formidle viden om naturen 

  • Naturbeskrivelser på gladsaxe.dk
  • Information i naturområderne
  • Information om naturoplevelser og ture