Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Natur Plejeplaner
| |
Bagsværd Sø og Lyngby Sø
Bagsværd Fort
Bagsværd Søpark 2014-2023
Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park
Radiomarken
Smør- og Fedtmosen 2016-2025
Kontakt

Vej- og Parkafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
vejpark@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Plejeplaner


Hvad er en plejeplan?

En plan for målrettet pleje, der langsigtet udvikler et naturområdes værdier. Både natur- , kultur-, landskabelige og rekreative værdier.

Hvad vil vi opnå?

Plejeplanerne skal både beskytte naturen og give muligheder for oplevelser i naturen.
Naturplejen skal beskytte områderne mod tilgroning, slid og forstyrrelser samt forurening med næringsstoffer.

Indsatsen skal også leve op til fredningsbestemmelserne.

Hvad betyder de for dig?

Plejeplanerne beskriver områdernes rekreative kvaliteter – og beskyttede naturtyper, du som borger skal tage hensyn til.

Vil du vide mere?

Kan du klikke på kortet til højre og finde plejeplaner i Gladsaxe Kommune