Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Natur Plejeplaner Bagsværd Fort Handlinger
| |
Bagsværd Sø og Lyngby Sø
Bagsværd Fort
Mål
Handlinger
Bagsværd Søpark 2014-2023
Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park
Radiomarken
Smør- og Fedtmosen 2016-2025
Kontakt

Vej- og Parkafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
vejpark@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Handlinger


Førstegangsindgreb:

  • Rydde skråningerne mod Buddinge Hovedgade, Louisehøj og Fritidsklubben ny vækst af ved og pleje bevoksningerne
  • Fjerne usunde og gamle træer på skråningerne
  • Holde bygningsværkerne fri for beplantning, herunder støttemuren, for vedplanter
  • Vedligeholde terrænudstyret

 Førstegangsindgrebet er udført i 2013-2014 og er nu afsluttet

Regelmæssig pleje:

  • Pleje den tilbageværende beplantning og efterleve fredningens bestemmelser
  • Pleje græsarealer som naturgræs og klippet græs