Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Natur Plejeplaner Bagsværd Søpark Handlinger
| |
Bagsværd Sø og Lyngby Sø
Bagsværd Fort
Bagsværd Søpark 2014-2023
Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park
Radiomarken
Smør- og Fedtmosen 2016-2025
Kontakt

Vej- og Parkafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
vejpark@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Handlinger


Førstegangsindgreb:

 • Udtynde pil, birk, ask og ahorn i ellesumpen
 • Udtynde rødel i den østlige del af området ud mod Bagsværdvej, syd for elletrekanten for at forbedre vækstbetingelserne for Rødel og samtidig skabe mere gennemsigtighed i bevoksningen
 • Slå kæmpebalsamin i sumpområdet ind mod Aldershvile Planteskole
 • Bekæmpe invasive urter i bredzonerne
 • Rydde udpegede træer og større buske

Regelmæssig pleje:

 • Holde genvækst af pil nede i ellesumpen
 • Undgå at tagrør invaderer hele sumpen
 • Pleje ellebevoksningen
 • Vurdere hvilke nye Rødel og andre løvtræer som Birk, Ask, Eg, der skal bevares i ellesumpen
 • Opretholde udsigtsmulighederne gennem ellesumpen
 • Fremme urter og buske, som hører til i ellesumpen, f.eks. star-arter, solbær, kvalkved, tørst m.fl. - afstemt med hensynet til udsigten
 • Rydde genvækst efter fjernede træer og buske
 • Observere og eventuelt skære tagrør langs søen
 • Bekæmpe invasive urter