Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Natur Plejeplaner Bagsværd Søpark Mål
| |
Bagsværd Fort
Bagsværd Sø og Lyngby Sø
Bagsværd Søpark 2014-2023
Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park
Radiomarken
Smør- og Fedtmosen 2016-2025
Kontakt

Vej- og Parkafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
vejpark@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Mål


Målene for plejeplanen er:

  • Fremme områdets rekreative, kulturhistoriske, landskabelige og biologiske værdier
  • At skabe udsigt over Bagsværd Sø med udsigtskiler
  • Fremme ellebevoksningen i den vestlige del af fredningsområdet
  • Fastholde mulighed for rekreativ benyttelse af de offentligt ejede arealer
  • Bremse indvandringen af invasive urter og vedplanter og på sigt udrydde dem
  • Regelmæssig registrering af dyre- og plantelivet, for at se om vi når vores mål