Adgang og brug


Mål

Bagsværd Søpark skal være et område, man gerne færdes og opholder sig i. Der skal være mulighed for at gå tur, hvile sig og tilbringe tid med familie og venner. Kommunen vil fremadrettet formidle områdets biologiske og økologiske værdier.

Handlinger

  • Græsarealet ved Bagsværdvej skal holdes kort, for at gøre ophold og leg muligt. 

  • Kommunen fornyer alle bænke og bord-bænke-sæt i starten af plejeperioden. Udvalgte steder fjernes bænke og der opstilles nye bord-bænke-sæt.

  • Kommunen fjerner alle små skraldespande og opstiller fire større skraldespande med låg.

  • Cykelstativet skal rykkes lidt længere mod nord i skjul af bevoksning.

  • Den nordlige del af Søpark Kanal skal renses op, dvs. siv og tagrør skal fjernes. Plejen skal helst ske manuelt for ikke at ødelægge brinken, og det fjernede materiale skal bortskaffes fra området.

  • Den sydlige del af bredsikring i Søpark Kanal skal fjernes, for at skabe en naturlig tilgang til vandet. Dette vil betyde, at padder og øvrige vanddyr har mulighed for at bevæge sig til og fra vandet.

  • Kommunen vil plante en skærmende bevoksning langs pumpebygningen ved Bagsværdvej. Nordvand A/S vedligeholder som ejer af området bevoksningen efterfølgende.

  • Kommunen vil arbejde for naturformidling, f. eks. gennem små skilte med QR-koder, som indeholder information om området.

  • På græsarealet ved Bagsværdvej undersøger kommunen mulighed for at etablere en naturlegeplads med bålplads for at øge brugen af området, som det er beskrevet i Naturplanen 2010-2015.

 

Se status for 2013 her.