Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Natur Plejeplaner Bagsværd Søpark 2014-2023 Adgang og brug Status 2013
| |
Bagsværd Fort
Bagsværd Sø og Lyngby Sø
Bagsværd Søpark 2014-2023
Invasive arter
Beskyttet natur
Solitære træer og buske
Adgang og brug
Status 2013
Udsigt
Aldershvile Planteskole
Baggrund
Driftsanvisninger
Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park
Radiomarken
Smør- og Fedtmosen 2016-2025
Kontakt

Vej- og Parkafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
vejpark@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Status 2013


Græsarealet ved Bagsværdvej blev holdt kort og er populært som opholdssted. I området findes flere bænke og bord-bænke-sæt, som er i nedslidt tilstand.

To bådebroer giver adgang til søen og muliggør en tæt kontakt med søen. Baadfartens anløbsbro er én af de to bådebroer, og ligger i den nordvestlige del af parken. Den er med til at gøre Bagsværd Søpark velbesøgt.

Parken gennemskæres af en hovedsti med grusbelægning langs Bagsværd Sø. Stien, som både er cykel- og gangsti, fortsætter mod øst i Radiomarken og mod vest til Aldershvile Slotspark. Der er tre grusbefæstede adgange til denne sti fra Bagsværdvej, én i den østlige ende med en terræntræppe, én i det vestlige ende ved siden af planteskolen, og én midt i parken. Udover det er der flere trampestier gennem overdrevet, som forbinder Bagsværdvej med hovedstien langs Bagsværd Sø, og en grussti rundt om ellesumpen.