Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Natur Plejeplaner Bagsværd Søpark 2014-2023 Aldershvile Planteskole
| |
Bagsværd Fort
Bagsværd Sø og Lyngby Sø
Bagsværd Søpark 2014-2023
Invasive arter
Beskyttet natur
Solitære træer og buske
Adgang og brug
Udsigt
Aldershvile Planteskole
Status 2013
Baggrund
Driftsanvisninger
Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park
Radiomarken
Smør- og Fedtmosen 2016-2025
Kontakt

Vej- og Parkafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
vejpark@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Aldershvile Planteskole


Mål

Aldershvile Planteskole skal tydeligt afgrænses fra naturområderne. Fredningens bestemmelser om en slørende bevoksning ved planteskolens østside skal opfyldes.

Handlinger

  • En tydelig markering af skellet, f.eks. med lave skelpæle, på planteskolens nordøstside skal oprettes.

  • Kommunen vil plante et levende hegn af hjemmehørende stedsegrønne planter til afskærmning på matr. nr. 7pk, Bagsværd. 

  • Der skal sikres at der er en passende bevoksning med hjemmehørende arter på planteskolens østside, som skærmer for indsigt.

  • Planteskolens udearealer skal, ifølge lokalplan 153, opretholdes med et ordentligt udseende.

 

Se status for 2013 her.