Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Natur Plejeplaner Bagsværd Søpark 2014-2023 Driftsanvisninger Førstegangsindgreb
| |
Bagsværd Fort
Bagsværd Sø og Lyngby Sø
Bagsværd Søpark 2014-2023
Invasive arter
Beskyttet natur
Solitære træer og buske
Adgang og brug
Udsigt
Aldershvile Planteskole
Baggrund
Driftsanvisninger
Førstegangsindgreb
Regelmæssig pleje
Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park
Radiomarken
Smør- og Fedtmosen 2016-2025
Kontakt

Vej- og Parkafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
vejpark@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

FørstegangsindgrebInventar

 • Alle bænke i Bagsværd Søpark skal udskiftes med nye modeller med ryglæn af typen 'Nystrup stationær' fra Naturstyrelsen.

 • Udvalgte steder skal bænke fjernes.

 • Alle bord-bænke-sæt i Bagsværd Søpark skal udskiftes med nye modeller af typen 'Nystrup stationær' fra Naturstyrelsen.

 • Udvalgte steder skal nye bord-bænke-sæt af typen 'Nystrup stationær' fra Naturstyrelsen opstilles.

 • Alle små skraldespand skal fjernes.

 • Fire udvalgte steder skal nye, større skraldespande med låg opstilles.

 • Gamle skilte skal fjernes.

 • Cykelstativ skal flyttes.

 Invasive arter

 • På skråningerne skal kæmpe-pileurt og japansk pileurt forsøgsvis afdækkes med store presenninger. Disse bliver så dækket over med jord eller flis. Afdækning skal vare indtil planterne er udpinte, hvilket varer i mindst fem år efter nuværende kendskab. Forsøget kan udvides til de øvrige bestande af kæmpe-pileurt og japansk pileurt i Bagsværd Søpark.

 • Blomsterstande af rød og japansk hestehov skal forsøgsvis opgraves om foråret.

 • Almindelig snebær, rynket rose, spiræa og gyvel skal fjernes gennem oprykning. 

Udsigt

 • Døde eller udgående træer og buske på overdrevet skal fjernes efter udpegning på stedet. 

 • Nye træer og buske skal genplantes under hensyn til, at udsigtskiler skal friholdes. Til genplantning skal bruges hjemmehørende danske arter.

 • Udvalgte træer skal, efter udpegning på stedet, højstammes, dvs. de nederste grene skal beskæres, for at gøre udsigt muligt.

 • Døde eller udgående træer og buske i ellesumpen, som udgør en sikkerhedsrisiko skal fældes og lægges ned i ellesumpen. På den måde skaber man nye levesteder for insekter og svampe og gør udsigt muligt. Fældning skal ske efter markering på stedet.

 • Det fjernede materiale må ikke flises og lægges i området. Alt afskåret materiale, undtagen døde og udgående træer i ellesumpen, skal fjernes fra området.

Parkområder

 • Den nordøstlige del af planteskolens matrikel skal markeres med skelpæle.

 • Den nordlige del af Søpark Kanal skal renses op, dvs. siv og tagrør skal fjernes. Plejen skal helst ske manuelt for at ikke ødelægge brinken og det fjernede materiale skal bortskaffes fra området.

 • Den sydlige del af bredsikring skal fjernes, for at skabe en naturlig tilgang til vandet.

 • Ved planteskolens sydøstside, på matr. nr. 7pk, skal et levende hegn med hjemmehørende stedsegrønne træer etableres for at minimere indsigt til planteskolen fra Bagsværdvej.

 • Kommunen vil plante en skærmende bevoksning langs pumpebygningen ved Bagsværdvej.