Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Natur Plejeplaner Bagsværd Søpark 2014-2023 Solitære træer og buske
| |
Bagsværd Fort
Bagsværd Sø og Lyngby Sø
Bagsværd Søpark 2014-2023
Invasive arter
Beskyttet natur
Solitære træer og buske
Status 2013
Adgang og brug
Udsigt
Aldershvile Planteskole
Baggrund
Driftsanvisninger
Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park
Radiomarken
Smør- og Fedtmosen 2016-2025
Kontakt

Vej- og Parkafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
vejpark@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Solitære træer og buske


Mål

Det særlige parkpræg med store solitære træer og buske skal bevares. Træarter skal fremover være hjemmehørende, danske arter, og bevoksning skal give mulighed for udsigt gennem udsigtskiler.

Handlinger

  • Døde eller udgående træer og buske skal fældes og efterplantes med hjemmehørende, danske arter.

  • Træer og buske, der vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko, skal fældes og efterplantes med hjemmehørende, danske arter.  

  • Træer eller buske kan ryddes udvalgte steder for at forbedre udsigtsforhold.

  • Stormfældne træer og buske opryddes og efterplantes med hjemmehørende, danske arter.

  • Kommunen skal sikre en foryngelse og en bred aldersvariation i fremtiden ved at plante nye træer og buske.

  • Efterplantning og nyplantning skal ske med hensyn til at udsigtskilerne skal være frie og med hensyn til kloakledningen, som forløber gennem Bagsværd Søpark, og som skal friholdes for større træer og buske med dybtgående rødder.

  • Efterplantning kan ske med hjemmehørende og egnstypiske arter.

  • Den stormfældede pil ved den vestlige indgang bliver efterplantet med to egetræer ved Bagsværdvej.

  • Observationstræer skal holdes under nøje tilsyn og fjernes, når de vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko.

  • Alt fældet materiale skal fjernes fra parkområdet. Der må ikke lægges flis i området.

 

Se status for 2013 her.