Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Natur Plejeplaner Bagsværd Søpark 2014-2023 Udsigt
| |
Bagsværd Fort
Bagsværd Sø og Lyngby Sø
Bagsværd Søpark 2014-2023
Invasive arter
Beskyttet natur
Solitære træer og buske
Adgang og brug
Udsigt
Status 2013
Aldershvile Planteskole
Baggrund
Driftsanvisninger
Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park
Radiomarken
Smør- og Fedtmosen 2016-2025
Kontakt

Vej- og Parkafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
vejpark@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Udsigt


Mål

Der skal være mulighed for at kigge ud over søen fra Bagsværdvej og fra stien langs søen via udsigtskilerne. I ellesumpen skal skabes gennemsigtighed og mulighed for at kigge ud over søen mellem træstammerne.

Handlinger

  • Udsigtskiler skal holdes fri gennem rydning af vedopvækst. Vedopvækst på skråningerne og i bredzonen skal ryddes efter behov, men mindst hvert femte år.

  • Det vurderes regelmæssigt om en selektiv udtynding af vedopvækst skal fortages i ellesumpen. Udtyndinger kan ske op til to gange i løbet af plejeperioden og skal både være med til at skabe gennemsigtighed i ellesumpen og fremme ellesumpens karakteristiske træer, som rødel, ask og birk.

  • Invasive arter, som er til gene for udsigten, skal bekæmpes.

  • Enkelte træer i udsigtskilerne og ellesumpen skal opstammes, så at man har fri udsigt til søen under trækronerne.

  • Foryngelse af solitære træer og buske skal ske med hensyn til udsigt er muligt gennem udsigtskilerne.

 

Se status for 2013 her.