Udsigt


Mål

Der skal være mulighed for at kigge ud over søen fra Bagsværdvej og fra stien langs søen via udsigtskilerne. I ellesumpen skal skabes gennemsigtighed og mulighed for at kigge ud over søen mellem træstammerne.

Handlinger

  • Udsigtskiler skal holdes fri gennem rydning af vedopvækst. Vedopvækst på skråningerne og i bredzonen skal ryddes efter behov, men mindst hvert femte år.

  • Det vurderes regelmæssigt om en selektiv udtynding af vedopvækst skal fortages i ellesumpen. Udtyndinger kan ske op til to gange i løbet af plejeperioden og skal både være med til at skabe gennemsigtighed i ellesumpen og fremme ellesumpens karakteristiske træer, som rødel, ask og birk.

  • Invasive arter, som er til gene for udsigten, skal bekæmpes.

  • Enkelte træer i udsigtskilerne og ellesumpen skal opstammes, så at man har fri udsigt til søen under trækronerne.

  • Foryngelse af solitære træer og buske skal ske med hensyn til udsigt er muligt gennem udsigtskilerne.

 

Se status for 2013 her.