Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Natur Plejeplaner Bagsværd Søpark 2014-2023 Udsigt Status 2013
| |
Bagsværd Fort
Bagsværd Sø og Lyngby Sø
Bagsværd Søpark 2014-2023
Invasive arter
Beskyttet natur
Solitære træer og buske
Adgang og brug
Udsigt
Status 2013
Aldershvile Planteskole
Baggrund
Driftsanvisninger
Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park
Radiomarken
Smør- og Fedtmosen 2016-2025
Kontakt

Vej- og Parkafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
vejpark@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Status 2013


Udsigtskilerne kan godt genkendes i landskabet og er blevet friholt gennem de sidste år. De muliggør udsigten over Bagsværd Sø fra Bagsværdvej og fra stien langs søen. I 2013 blev opvækst af ahorn, hassel og birk konstateret i udsigtskilerne, navnlig på skråningerne, men også i bredzonen. I bredzonen vokser invasive arter, især kæmpe balsamin og japansk pileurt, som skærmer for udsigten.

Siv- og rørsumpen er ikke til gene for udsigten.