Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Natur Plejeplaner Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park
| |
Bagsværd Fort
Bagsværd Sø og Lyngby Sø
Bagsværd Søpark 2014-2023
Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park
Mål
Handlinger
Radiomarken
Smør- og Fedtmosen 2016-2025
Kontakt

Vej- og Parkafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
vejpark@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park


Plejeplanens områder er beliggende mellem Vestvoldens afslutning og Høje Gladsaxe-bebyggelsen med Hillerød motorvejen som gennemskærende barriere.
Områderne har forbindelse mod syd til Utterslev Mose og mod nord til den østvest-gående del af Hjortespringkilen, som bl.a. rummer Fedtmosen og Smørmosen.
Hjortespringkilen er udpeget som regionalt friluftsområde og biologisk spredningskorridor. Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park indgår via sammenhængen
til kilen i et større, regionalt system af biologisk og rekreativt interessante områder.

Planområdet udgør cirka 53 Ha og alle de omhandlende matrikler ejes af Gladsaxe Kommune.

Revision af plejeplanen afventer projekt for håndtering af regnvand i Marielyst Kvarteret.  Her er en af idéerne at etablere regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park.

Vil du vide mere?

Kan du her læse plejeplan for Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park (PDF)