Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Natur Plejeplaner Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park Mål
| |
Bagsværd Sø og Lyngby Sø
Bagsværd Fort
Bagsværd Søpark 2014-2023
Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park
Mål
Handlinger
Radiomarken
Smør- og Fedtmosen 2016-2025
Kontakt

Vej- og Parkafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
vejpark@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Mål


Målene for plejeplanen er:

  • Bevare åbne græsdækkede områder med klart afgrænsede træplantninger i den nordlige del af Gyngemosen. Området må ikke springe i skov
  • Opretholde fælleden mellem de karakteristiske bøgebeplantninger og lavhusene som en åben zone uden bevoksning
  • Udbygge de mindre vådområder på overdrevet mod syd (langs asfaltstien) og opretholde eksisterende vådområder og vandhuller
  • Bevare de sammenhængende moseområder mod syd i deres nuværende udstrækning og fremme de for tørvemoser karakteristiske plantesamfund
  • Opretholde Gyngemosens uberørte præg
  • Bevare de sammenhængende moseområder og fremme de karakteristiske plantesamfund