Plejeplaner


Hvad er en plejeplan?

En plan for målrettet pleje, der langsigtet udvikler et naturområdes værdier. Både natur- , kultur-, landskabelige og rekreative værdier.

Hvad vil vi opnå?

Plejeplanerne skal både beskytte naturen og give muligheder for oplevelser i naturen.
Naturplejen skal beskytte områderne mod tilgroning, slid og forstyrrelser samt forurening med næringsstoffer.

Indsatsen skal også leve op til fredningsbestemmelserne.

Hvad betyder de for dig?

Plejeplanerne beskriver områdernes rekreative kvaliteter – og beskyttede naturtyper, du som borger skal tage hensyn til.

Vil du vide mere?

Kan du klikke på kortet til højre og finde plejeplaner i Gladsaxe Kommune