Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Natur Plejeplaner Radiomarken Handlinger
| |
Bagsværd Sø og Lyngby Sø
Bagsværd Fort
Bagsværd Søpark 2014-2023
Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park
Radiomarken
Mål
Handlinger
Smør- og Fedtmosen 2016-2025
Kontakt

Vej- og Parkafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
vejpark@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Handlinger


Førstegangsindgreb:

  • Rydde træer og buske i den sydlige og østlige del af Radiomarken, der er sprunget i skov. Enkelte karaktertræer som tjørn, fuglekirsebær, eg og birk mm. bevares
  • Rydde snebær, liguster og rynket rose og haveplanter som f.eks. uægte jasmin på overdrevsarealet østlige kant
  • Bekæmpe invasive urter og vedplanter og mink
  • Fjerne rester fra legeredskaber og evt. fundamenter i skovområdet
  • Genetablere ledelinjen i brosten til svagtseende

Regelmæssig pleje:

  • Bekæmpe invasive urter og -vedplanter
  • Opretholde udsigtsmulighederne fra stien langs søen og fjerne hyld, ask og birk årligt
  • Observere og eventuelt skære tagrør langs søen
  • Mulighed for får og mindre kvægracer