Radiomarken


Radiomarken ligger op til den østlige ende af Bagsværd Sø og strækker sig fra søbredden til Bagsværd Møllevej i øst. Området afgrænses derudover af Bagsværdvej i syd og Nybrovej i nord.
Planområdet omfatter et areal på ca. 31,5 ha. fordelt på 26 matrikler, som alle ligger i Gladsaxe Kommune. 

Vil du vide mere?

Kan du her læse Plejeplan for Radiomarken (PDF 12,6mb)