Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Natur Plejeplaner Radiomarken Mål
| |
Bagsværd Fort
Bagsværd Sø og Lyngby Sø
Bagsværd Søpark 2014-2023
Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park
Radiomarken
Mål
Handlinger
Smør- og Fedtmosen 2016-2025
Kontakt

Vej- og Parkafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
vejpark@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Mål


Målene for plejeplanen er:

  • Fremme områdets biologiske, rekreative, kulturhistoriske og landskabelige værdier
  • Bevare ellebevoksningen i Radiomarkens vestlige del
  • Fremme overdrevskarakteren i den østlige del mellem lavbundsområderne og Bagsværd Møllevej
  • Høj biodiversitet og et alsidigt og rigt dyreliv på overdrevsområdet
  • Fastholde mulighederne for rekreativ benyttelse af de offentligt ejede arealer
  • Bremse indvandringen af invasive urter og vedplanter og udrydde dem inden 2020
  • Regelmæssig registrering af dyre- og planteliv, for at se om vi når vores mål