Handlinger


Førstegangsindgreb:

  • Rydde krat ved søer i Smørmosen - er udført
  • Rydde den invasive art Gyldenris - er udført
  • Rydde træer og buske i Smørmosens sydøstlige del - er udført
  • Genskabe tidlige overdrev i Fedtmosens vestlige del  - er delvist udført
  • Etablere bro til det tidligere overdre - er udført

Regelmæssig pleje: 

  • Bekæmpe invasive arter
  • Får og kvæg afgræsser de lysåbne arealer
  • Slå græsarealer med opsamling for at fremme en mere artsrig flora
  • Holde søer lysåbne til gavn for frøer/padder