PDF til download

Affaldsplan_20152024 

CO2- og Miljøplan

Plan for miljoetilsyn 2013-2016 

Plejeplan Bagsvaerd Soepark 2014 - 2023 

Spildevandsplan 2015

Forslag til Vandhandleplan 2015

Klimatilpasningsplan