Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Testfolder Vandhandleplan Anden planlægning
| |
Om planen
Statens krav
Kommunens handlinger
Statens mål
Anden planlægning
Kommuneplan
Sektor- og temaplaner
Retningslinjer
Baggrund
Kort
Vejledning til kort
Kontakt

By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
bymiljo@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 
 

Anden planlægning


Her kan du læse om vandhandleplanens forhold til kommuneplan og sektor- og temaplaner.

Der findes ikke råstofgraveområder i Gladsaxe Kommune, og kommunen er derfor ikke omfattet af Råstofplan 2007. Den kommende Råstofplan 2013 forventes i høring i sommeren 2012, og Gladsaxe Kommune vil sandsynligvis heller ikke være omfattet af denne.

I Gladsaxe Kommune findes der ikke Natura 2000 områder. Dog grænser et Natura 2000 område i Furesø Kommune op til Gladsaxe kommune. Det er område nr. 139: Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. Da der ikke inden for kommunegrænsen er Natura 2000 områder, er der i denne plan ikke redegjort for vandhandleplanens forhold hertil.