Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Testfolder Vandhandleplan Baggrund Virkemidler
| |
Om planen
Statens krav
Kommunens handlinger
Statens mål
Anden planlægning
Baggrund
Generelle mål og principper
Virkemidler
Kort
Vejledning til kort
Kontakt

By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
bymiljo@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 
 

Virkemidler


Ud fra de opstillede mål i vandplanerne er der bestemt et indsatskrav og der er angivet hvilket virkemiddel efter statens Virkemiddelkatalog, der skal bruges ved en indsats. Virkemiddelkataloget består af statsligt anbefalede indsatser til at nå målopfyldelse, hvor der er udarbejdet cost-benefit-analyser for hvert enkelt virkemiddel. For hvert enkelt virkemiddel gennemgår kataloget en beskrivelse af virkemidlet, forudsætninger, effekt og økonomi.

Alternativer til virkemiddelkataloget

Kommunernes muligheder for at bruge andre virkemidler, end dem der er anbefalet i vandplanernes Virkemiddelkatalog, varierer fra indsatsområde til indsatsområde. Vådområder kan ikke erstattes af andre virkemidler, og også på vandløbsområdet ligger virkemidlerne i de fleste tilfælde fast. Kun i relation til spærringer kan kommunen selv vælge, hvordan man vil løse det konkrete problem med manglende passage i vandløbet. For så vidt angår spildevandsindsatsen, indsatsen overfor drikkevandsindvinding og sørestaurering har kommunerne en vis frihed ved valg af løsninger. Kommunen skal dog dokumentere, at det alternative virkemiddel har samme miljøeffektivitet, som de virkemidler de skal erstatte.

 

Andre relevante link

Virkemiddelkatalog