Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Testfolder Vandhandleplan Kommunens handlinger
| |
Om planen
Statens krav
Kommunens handlinger
Vandløb
Grundvand
Statens mål
Anden planlægning
Baggrund
Kort
Vejledning til kort
Kontakt

By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
bymiljo@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 
 

Kommunens handlinger


Den indsats, som er krævet i statens vandplaner 2010-2015, skal kommunen gennemføre inden 2015.

Prioritering af indsatser

I Gladsaxe Kommune skal der i planperioden 2010-2015:

  • Ske en indsats overfor påvirkning af forurenende stoffer fra otte regnbetingede udløb til Kagså
  • Udarbejdes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse til sikring af drikkevandskvaliteten

Tidspunkt og rækkefølge for realisering er følgende:

  • Igangsættes og afsluttes 2011-2013: Reduktion af spildevand til Kagså - etablering af bassin i Herlev Kommune
  • Planlægges og etableres 2012-2018: Reduktion af spildevand til Kagså - reduktion af de regnbetingede udledninger til Kagså
  • Udarbejdes 2012-2013: Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse 

Kriterier for prioritering

Gladsaxe Kommune har i samarbejde med Herlev Kommune og forsyningerne prioriteret etableringen af bassin i Herlev Kommune først, da projektet er en forudsætning for at kunne reducere de regnbetingede udledninger til Kagsåen. Projektet for en reduktion af de regnbetingede udledninger vil medføre, at der ledes mere vand til bassin i Herlev Kommune. 

Det forventes, at Naturstyrelsen overleverer deres kortlægningsarbejde i form af en rederørelsesrapport i 2012, hvorefter Gladsaxe Kommune udfører sin indsatsplanlægning.