Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Testfolder Vandhandleplan Om planen
| |
Om planen
Indhold
Klagevejledning
Statens krav
Kommunens handlinger
Statens mål
Anden planlægning
Baggrund
Kort
Vejledning til kort
Kontakt

By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
bymiljo@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 
 

Om planen


Gladsaxe Kommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udarbejde en vandhandleplan på baggrund af statens vandplaner.

Danmark er inddelt i 23 vandoplande, og staten har udarbejdet en vandplan for hver af dem. Formålet med vandplanerne er, at alt overfladevand og grundvand skal opnå "god tilstand". De statslige vandplaner erstatter regionplanernes retningslinjer på vandområdet.

I denne Vandhandleplan 2012-2015 vil Gladsaxe Kommune redegøre for, hvordan statens vandplaner 2010-2015 og deres indsatsprogrammer vil blive realiseret indenfor Gladsaxe Kommunes geografiske område. Gladsaxe Kommune er dækket af tre vandplaner for de tre vandområder: 

  • 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord,
  • 2.3 Øresund og
  • 2.4 Køge Bugt

Denne første kommunale vandhandleplan vil være gældende frem til næste planperiode, der starter senest 22. december 2015. De næste planperioder er seks-årige og går fra 2015-2021 og fra 2021-2027.

Vandhandleplanen beskriver ikke den generelle indsats kommunen har for natur- og vandområderne i Gladsaxe. Den kan du læse om på kommunens hjemmeside gladsaxe.dk/natur og gladsaxe.dk/vand.

Forslag til Gladsaxe Kommunes Vandhandleplan 2012-2015 er i høring fra 22. juni til 1. september 2012.

Høringssvar gives ved at trykke på "Høring". Læs mere under Høring.

 

Søer i Smørfedtmosen


 

 


Andre relevante  link

Vandplan 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord

Vandplan 2.3 Øresund

Vandplan 2.4 Køge Bugt

gladsaxe.dk/natur

gladsaxe.dk/vand